Zen Box

Coffee is the main event at this stylish corner.  Enhance the taste with a fine selection of light snacks and sweets from our bakery.  Take a quick break and dine here in this open and relaxed space or grab a coffee to go.

โดยทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

  • บริษัทฯ จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ จะดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสม
  • พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก และปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  • ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

BHIRAJ BURI GROUP collects personal data of visitor such as name, last name, e-mail and telephone number to analyse for developing project in advance. Read Privacy Policy.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save