🌟✨ BITEC ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับ ‘ร้านปันกัน’ เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ผู้นำศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ได้จัดกิจกรรม “BITEC สานฝัน ปันรัก ปันโอกาส” โดยการมอบสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, แก้วน้ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ตุ๊กตา, เครื่องประดับ, กิ๊ฟช็อป ฯลฯ ซึ่งสภาพดี และสามารถนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันและจำหน่าย พร้อมเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ร้านปันกัน สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

BITEC ให้ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งด้านการช่วยเหลือสังคม ให้การสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมีแผนต่อยอดความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืนต่อไป

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า