CHICK CARGO

ร้านอาหารชิคคาร์โก้เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่มีเมนู Signature อย่างไก่ทอด และ เมนูข้าวหน้าต่างๆ ที่เป็นต้นตำหรับสไตล์เกาหลีแท้ๆ

locationLocation : Basement 1

capacityCapacity : 54