งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 12 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความงามอันทรงคุณค่าและการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด”

งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 12  ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “ความงามอันทรงคุณค่าและการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด”  ได้รวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายในหลากหลายรูปแบบภายใต้การจัดแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนเอกลักษณ์งานหัตถศิลป์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ  บนพื้นที่จัดแสดงจำนวน  7 โซน ประกอบด้วย

1.ศิลปาชีพรวมไทย  

2.ครูศิลป์ของแผ่นดิน 2564  

3.สืบสานภูมิปัญญา

4.มรดกล้ำค่าของแผ่นดิน

5.เสน่ห์เส้นสายลายศิลป์

6.ร่วมรังสรรค์งานศิลป์

7.หัตถศิลป์ทั่วถิ่นไทย (ส่วนจำหน่ายสินค้า)